Related Posts with Thumbnails

Tuesday, October 5, 2010

Petrang Kabayo and Zed


Eto na! Exclusibong! Explosibong! Ka-Chorvahan sa Sinehan!

Samahan nyo kami mga ka-Chorva sa Oct. 13. Petrang Kabayo naaaah-ah-aaahhh!

Mamimigay kami ng libreng 500 tickets sa maswerteng subscriber ng Chorva during Oct. 2 to 9.

Maaaring ikaw na yun ka-Chorva!

Kaya kung di ka pa ka-Chorva, sali na! Ipadala ang KABAYO to 288 (SMART & Sun) o 2889 (Globe)!

Partial announcement of winners: Oct. 05, 6, 7 and 8.
Final announcement of winners: Oct. 11

Check the First batch of Winners click Here 


Everything is free just look for it